Home

 

Kalibrering

er en måleteknisk kontrol af instrument-loops og procesudstyr i Deres virksomhed.

 

Målenøjagtighed

ingen instrumenter holder sin målenøjagtighed i ubegrænset tid.

Selv det bedste måleudstyr ændrer sig og

hvis udstyret anvendes i forbindelse med kritiske processer, kontrolmåling af udledninger, energimåling, eller på anden måde som kvalitetsfaktor, er det af største betydning, at måleloopets nøjagtighed kan dokumenteres.

 

Dansk Proces Kalibrering

råder over de rigtige instrumenter til kontrol og justering af Deres måleudstyr og det komplette loop.

 

 

Proces billeder

 

 

 

Dansk Proces Kalibrering

udfører ON-Site kalibreringsservice og vedligehold.

 

Dansk Proces Kalibrering

kører ud fra Trekantsområdet til hele landet.

De er velkommen til at ringe ved yderligere spørgsmål.

 

Dansk Proces Kalibrering

Tårupvej 10 Taulov

7000 Fredericia

Tlf: +45 20 69 49 15

Email: info@kalibreringsservice.dk

Kontaktperson Bjørn Søgaard Nielsen

 

 

 

Fordele som man kan opnå ved at

kalibrere

 

• Opnå sikker kvalitetsdokumentation

 

• Opnå dokumenteret nøjagtighed i de målte værdier

 

• Opnå sporbarhed

 

• Opnå optimal drift og effektivitet

 

• Reducere antallet af uventede driftsstop

• Spare energi ved at producere ved nøjagtige påkrævede procesparametre

 

• Grundlag for udskiftning af procesudstyr og sensorer

 

• Formindske forurening ved nøjagtig kontrol af procesparametre

 

• Opnå præcise målinger for energiafregning

 

 

 

Hvad kan vi

kalibrere

Generelt: Alle instrumentloops, der er monteret på en virksomhed.

 

Ved første kalibrering findes ofte mange fejl og unøjagtigheder.

 

F.eks. kalibreres, temperatur, tryk, vakuum, niveau, pH-målere, energimålere, flowmålere, instrumenter, transmittere m.m.

Kalibrering foretages af

Dansk Proces Kalibrering

direkte på stedet.

Afhængig af installationen kalibreres såvel instrumenter, som det samlede loop.

Kvalitetssikret kalibrering

Dansk Proces Kalibrering

anvender altid instrumenter, der er certificerede i henhold til sporbar reference.

 

Dansk Proces Kalibrering

råder over veluddannede teknikere med stor erfaring i kalibreringsopgaver og som løbende ajourfører deres viden.

 

Dansk Proces Kalibrering

udarbejder ved alle kalibreringsopgaver en testrapport, der viser måleresultaterne før og efter kalibreringen.

Ved efterfølgende kalibreringer sammenlignes med foregående testrapporter.

Derved har virksomheden mulighed for at følge måleudstyrets tilstand samt fastlægge de rigtige kalibreringsintervaller.

Generelt

Dansk Proces Kalibrering

har aftaler om kalibrering med et bredt udsnit af levnedsmiddelvirksomheder, forsyningsvirksomheder og decentrale og private kraftvarmeværker samt produktionsvirksomheder.

 

Serviceaftaler

Dansk Proces Kalibrering

tilbyder serviceaftaler på kalibrering og vedligeholdelse.

Ved at lade udstyret kalibrere og kontrollere efter et fastlagt program, er der sikkerhed for, at måleresultater og dermed kvalitets eller afregningsgrundlag er i orden.

Copyright © All Rights Reserved